Voedselbos Marknesse in de media

 

 

Oranjefonds steunt Voedselbos Marknesse.

 

Voedselbos Marknesse word gesteund door het Oranjefonds met een bedrag van €2500,- hierdoor krijgt het project weer een flinke duw in de rug, dit bedrag gaat naar de eetgroep van de PKN Marknesse, zij worden voorzien van de benodigde keukengerei e.d, wij zijn hier enorm dankbaar voor.

De eetgroep van de PKN is een openbare gelegenheid, iedereen is daar van harte welkom.

 

Bij de basisschool OBS de Driesprong is al een mooi begin gemaakt van een voedselbosje, deze word gecombineerd met een moestuin, zij moestuinieren op een meest mogelijke duurzame manier, er word niet met gif gespoten en organisch “afval” blijft meerendeels liggen wat voeding is voor de bodem, een fantastische ontwikkeling hierin is ook dat er educatie aan word gekoppeld, de leerlingen krijgen hierbij buiten les en zijn actief, dat is een mooie toevoeging aan het huidige onderwijssysteem, ook gaan hier straks producten vandaan komen die bij de eetgroep gebruikt gaan worden.

 

Voedselbossen en permacultuur.

 

Een verzoening van landbouw en natuur.

Inmiddels is er meer dan 100 hectare voedselbos aangeplant in Nederland, de organisatie van Akker naar Bos heeft dit mooi in kaart gebracht.

Dat we een nieuwe kijk op en aanpak van ons huidige landbouwsysteem nodig zijn, is allang geen vraag meer. Ook de huidige landbouw is daar al van doordrongen en is al bezig met een omslag. Pas las ik een heel interessante stelling daarover. Wat tegenwoordig als “alternatieve” landbouw aangemerkt wordt, is eigenlijk iets, wat we al duizenden jaren gedaan hebben. Pas de laatste 70 jaar is de nadruk komen te liggen bij goedkoop voedsel, wat in massa in monoculturen geproduceerd wordt. Dat systeem heeft zijn oorsprong in de uitvinding van kunstmest en vervolgens het bestrijden van plaagdieren, die onze monoculturen aanvallen en de bodem uitput.

Permacultuur wil weer naar een duurzame kringlooplandbouw. Dat houdt in, dat we niet alleen producten aan de grond onttrekken, maar er ook voor zorgen, dat het bodemleven weer van voedsel wordt voorzien. Het bodemleven zorgt er dan weer voor, dat we over voldoende mineralen blijven beschikken om gewassen te verbouwen. De gewassen zelf putten uit deze overvloed aan diverse mineralen precies de voor hen benodigde voedingsstoffen, zodat de kringloop rond is. De basis van een voedselbos is polycultuur. Een gedifferentieerd milieu met zowel verscheidenheid in hoogte, als verscheidenheid in soorten. Ook belangrijk is het nalaten van grondbewerkingen en dus het intact laten van het bodemvoedselweb.

Plaagdieren zullen hier nooit zo toeslaan als in een monocultuur. Ze worden door andere dieren in toom gehouden. Bovendien worden planten, die gezond zijn, niet aangevallen, maar zijn het altijd de zwakkeren.

Het opzetten van een voedselbos vergt naast gezond verstand, kennis van bodem en planten niet meer dan een gezonde dosis lef om het anders te doen en het gewoon te doen. Kennis van bodem en planten wordt op allerlei niveau’s aangereikt de rest moet je zelf doen.

Wij zijn hiervoor op zoek naar grond in Marknesse e.o, heb je tips of grond die je daar beschikbaar voor wilt stellen of wil je meer informatie? Mail gerust.

 

Vanuit Voedselbos Marknesse en Marknesse Duurzaam willen we u graag helpen op uw weg naar een andere manier van (moes)tuinieren.

info@marknesseduurzaam.nl of mendyvinke@gmail.com