Samen mobiel

 

 

Samen mobiel.

 

Bereikbaarheid is een belangrijke sleutel tot vitale dorpen. Door dorpsgemeenschappen beter

te ontsluiten en bereikbaar te maken voor bewoners en bezoekers worden ze leefbaarder

Jongeren kunnen een verderop gelegen school en sportclub blijven bezoeken, ouderen zijn in

staat zelfstandig hun boodschappen te blijven doen of hun bankzaken te regelen.

Het streekziekenhuis blijft bereikbaar en mantelzorgers kunnen hun weg blijven vinden naar

vrienden of familie.

Platteland steeds slechter bereikbaar

 

De vitaliteit van het Nederlandse platteland staat onder druk. We zien wegtrekkende jongeren, vergrijzende ouderen,

verdwijnende bakkers, supermarkten, pinautomaten en scholen. En, niet in de laatste plaats, steeds slechter OV: bussen die

minder vaak rijden en minder haltes aandoen. Voor ouderen op het platteland is hun beperkte mobiliteit vaak zorg nummer

één.

Voor jongeren is slechte bereikbaarheid een reden om naar de stad te trekken. Het sociale en economische fundament onder

veel dorpsgemeenschappen staat kortom al jaren onder druk. Deze problemen zijn niet uniek voor Nederland, maar spelen

zich af in heel Europa. Overal ervaren inwoners van kleine kernen deze verminderde mobiliteit en bereikbaarheid, wat één

van de redenen is waarom mensen verhuizen naar meer stedelijke regio’s.

Opkomst participatiesamenleving

 

Tegelijkertijd zien we de, al dan niet vanuit overheidswege gestimuleerde, participatiesamenleving in opkomst. Met als

middelpunt de burger die zelf of samen met anderen zijn eigen boontjes dopt. Die, al dan niet met ondersteuning vanuit de

overheid, zelf oplossingen organiseert voor persoonlijke en lokale maatschappelijke vraagstukken.

Tegelijkertijd zien wij dat in de meeste auto’s vaak maar één persoon zit. Liften, carpoolen en autodelen zijn manieren om

deze lege plekken beter te benutten.

Deze manieren worden steeds bekender, we delen en poolen vaker, meestal voor recreatieve- en vakantiedoeleinden.

 

Uitnodiging

Graag willen wij u uitnodigen op maandag 20 juni voor inschrijving van de ritten

Locatie "De Marke" oudeweg 21 Marknesse tijdstip 14.00

U kunt ook altijd bij ons langs komen voor meer informatie.

In onze Pop-up store in Marknesse

Openingstijden: Vrijdag van 19.00 tot 21.00 en zaterdag van 10.00 tot 12.00

 

Op 2 juli is de officiële lancering van het project Samobiel Marknesse

 

Meer informatie kunt u vinden op : www.samobiel.nl/marknesse