Samen energie opwekken

 

 

Samen energie opwekken.

 

Marknesse Duurzaam

1E POSTCODEROSPROJECT IN DE NOORDOOSTPOLDER IN DE MAAK

Maart 2017

In dit project worden bewoners uitgenodigd om in coöperatief verband gezamenlijk te investeren in de

plaatsing

van zonnepanelen. Postcoderoosprojecten waren een van de speerpunten uit het in 2013 gesloten Nationale

Energieakkoord, bedoeld om meer duurzame energie op te wekken. Lange tijd bood de regeling onvoldoende

financiële stimulansen om dit soort project van de grond te krijgen.

Inmiddels is de situatie verbeterd en zij de

mogelijkheden om een ook in financieel opzicht aantrekkelijk project te realiseren verruimd.

 

Een postcoderoos maakt het mogelijk om met een groep van deelnemers te investeren in zonnepanelen op een

dak (bijvoorbeeld een school, schuur of sporthal).

De deelnemers verenigen zich in een coöperatie en investeren

gezamenlijk in de plaatsing van zonnepanelen. De deelnemers moeten wonen in het postcodegebied van de

installatie of in de direct aan die postcode grenzende postcodes. De door de zonnepanelen opgewekte energie

wordt geleverd aan een energieleverancier die daarvoor een tarief met de coöperatie is overeengekomen.

Voor de individuele deelnemer geldt dat hij over de door zijn investering geproduceerde energie geen

energiebelasting hoeft te betalen op zijn eigen energierekening.

 

Voorwaarde voor een postcoderoosproject is dat een lokale coöperatie eigenaar is van de zonnepanelen.

Energie Pioniers Noordoostpolder neemt deze rol graag op zich en wil op korte termijn een eerste postcoderoos

project in Noordoostpolder realiseren. In Marknesse blijkt een gezonde belangstelling te bestaan om deze

primeur te hebben.

Marknesse Duurzaam en de Energie Pioniers Noordoostpolder gaan nu aan de slag om het project verder uit te

breiden naar andere dorpen in de Noordoostpolder.

Nadere informatie over dit project is verkrijgen bij Energie Pioniers Noordoostpolder

(www.energiepioniers-nop.nl/postcoderoos) of bij Marknesse Duurzaam (info@marknesseduurzaam.nl)

Uitnodiging

Namens de Coöperatieve Vereniging Energie Pioniers Noordoostpolder U.A. nodigen wij u van harte uit voor de

opening van het project op 20 april

Dit thema wordt ingeleid door twee ervaren sprekers, waarna we graag samen met u als dorp- of wijkbestuurder willen

bespreken wat een postcoderoosproject voor uw dorp of wijk kan betekenen.

U kunt altijd bij ons langs komen voor meer informatie.

 

 

Meer informatie en inschrijving kunt u vinden op : www.energiepioniers-nop.nl

Klik hier voor de actiefolder