Hemelwater

 

 

Energie, hoe ga ik ermee om?

 

Hemelwater

Regenwater is een redelijk schoon water, dit krijgen we gratis uit de lucht.

Het water wordt afgevoerd via het (gescheiden) riool of via sloten.

 

Tegenwoordig worden tuinen veelal bestraat en spoelt het regenwater naar de afvoerput,

waardoor de grond in de tuin heel droog wordt en dus geen water kan opnemen.

Regenwatr kunnen we o.a. gebruiken voor het gebruik in de tuin door het op te vangen

in een regenton die aangesloten is op de hemelwaterafvoer van de dakgoot.

Door een kraan op de ton te plaatsen kan een gieter eenvoudig worden gevuld.

 

In sommige huishoudens is een wateropvangsysteem geïnstalleerd voor het gebruik

van hemelwater voor het doorspoelen van de toilet, waarmee water wordt bespaard.

Een dergelijk systeem is alleen hiervoor toepasbaar i.v.m. hygi├źne en veiligheid

voor de mens. Dit systeem heeft een terugverdientijd van globaal 10 jaar.

 

Tip van Flip

  • Door minder bestrating toe te passen is de grond vochtiger en hoeven

planten minder vaak beregend te worden

  • Sluit een regenton aan op de hemelwaterafvoer en maak ook weer een

overloop naar het riool. Hiermee is de ton altijd maximaal vol en is er

altijd verversing in de regenton.

Door hergebruik van hemelwater levert dit een besparing van gemiddeld 7m3/jaar op

Bespaar en leef bewuster, besparen hoeft niet in te houden dat je minder geniet.

Marknesse Duurzaam probeert door het geven van informatie/aanreiken van voorbeelden een

bewustwording op gang te brengen hoe om te gaan met energie en duurzaamheid.

 

  • We stellen een energie verbruiksmeter beschikbaar die kan worden geleend voor een periode van 3 maanden. Deze kan worden afgehaald bij onderstaand adres
  • Op de website van Marknesse Duurzaam is een invulstaat te downloaden om de meterstanden bij te houden.

www.marknesseduurzaam.nl

 

Marknesse Duurzaam

p/a Laagzijde 8

Marknesse