Oud papier

 

 

Energie, hoe ga ik ermee om?

 

Oud papier

Al jaren wordt oud papier apart ingezameld en is het de bedoeling dat

iedereen zoveel als mogelijk het papier apart aanbied. In Marknesse is dat 1x per maand

op de 2e zaterdag en rijden er vuilniswagens rond in en om het dorp.

Ook zijn er mogelijkheden om het papier apart aan te bieden bij

de papiercontainer aan de Oudeweg.

 

Uit landelijke cijfers blijkt dat 70% van het papier gescheiden wordt aangeboden.

De resterende 30% komt dus nog steeds in de vuilnisbak terecht. Dat is jammer!

Ook in Marknesse blijkt dat het scheiden van papier beter kan, tijdens de "haaldag"

van oud papier zijn er straten waar veel papier wordt aangeboden, maar er zijn ook straten

waar weinig tot niets wordt aangeboden.

Als moderne polderbewoner moet dit toch beter kunnen! Gezien vanuit de gedachte dat

vereniging en school hierbij gebaat zijn.

 

Tip van Flip

  • Zorg voor een directe scheiding van papier in huis
  • Vraag uw buurtbewoner waarom zij geen papier aanbieden.
  • wanneer er geen wens is om reclamemateriaal te ontvangen kun je

overwegen hiervoor een sticker te plakken bij de brievenbus.

  • Probeer waar mogelijk digitaal te werken en print alleen documenten uit wat nodig is.
  • Begeleid uw kinderen in het scheiden van afval en geef het goede

voorbeeld hiermee investeert u in de toekomst.

 

Bespaar en leef bewuster, besparen hoeft niet in te houden dat je minder geniet.

Marknesse Duurzaam probeert door het geven van informatie/aanreiken van voorbeelden een

bewustwording op gang te brengen hoe om te gaan met energie en duurzaamheid.

 

  • We stellen een energie verbruiksmeter beschikbaar die kan worden geleend voor een periode van 3 maanden. Deze kan worden afgehaald bij onderstaand adres
  • Op de website van Marknesse Duurzaam is een invulstaat te downloaden om de meterstanden bij te houden.

www.marknesseduurzaam.nl

 

Marknesse Duurzaam

p/a Laagzijde 8

Marknesse