Glas

 

 

Energie, hoe ga ik ermee om?

 

Glas

Landelijk wordt al jaren de gelegenheid gegeven om glas gescheiden als afval

aan te bieden, kleur bij kleur.

Ter hoogte van de supermarkt hebben we hier al jaren de gelegenheid voor.

Tegenwoordig is dit in ondergrondse containers wat voordelen bied

in ruimte en aanzicht.

 

Uit landelijke cijfers blijkt dat 65% van het glas gescheiden wordt aangeboden.

De resterende 35% komt dus nog steeds in de container terecht, dat is jammer?

Of dit ook geldt voor Marknesse is slecht na te gaan, maar als scheiden

van papier voor een groep dorpelingen niet of naulijks lukt, geldt dit dan ook voor het glas?

Met een beetje extra aandacht moet het mogelijk zijn om al ons glas ter

recycling aan te bieden en zal dit ook de totale afvoer van het restafval naar

beneden brengen en hiermee ook de afvalkosten omlaag brengen.

 

Tip van Flip

  • Zorg voor een directe scheiding van glas in huis.
  • Neem bij elk bezoek aan de supermarkt de lege flessen mee,

dit voorkomt ergenis thuis omdat dit een minimale ruimte in beslag neemt.

  • Bel de gemeente wanneer de glasbak vol is.
  • Begeleid uw kinderen in het scheiden van afval en geef het goede

voorbeeld hiermee investeert u in de toekomst.

Bespaar en leef bewuster, besparen hoeft niet in te houden dat je minder geniet.

Marknesse Duurzaam probeert door het geven van informatie/aanreiken van voorbeelden een

bewustwording op gang te brengen hoe om te gaan met energie en duurzaamheid.

 

  • We stellen een energie verbruiksmeter beschikbaar die kan worden geleend voor een periode van 3 maanden. Deze kan worden afgehaald bij onderstaand adres
  • Op de website van Marknesse Duurzaam is een invulstaat te downloaden om de meterstanden bij te houden.

www.marknesseduurzaam.nl

 

Marknesse Duurzaam

p/a Laagzijde 8

Marknesse