@nder geld

 

 

Social trade in Marknesse

 

Buurkracht Marknesse en het opwekken van eigen energie.

 

Hier is een interessante koppeling met ‘alternatief geld’ mogelijk, waardoor de regionale en duurzame doelen

waar het initiatief zich op richt, nog eens extra versterkt worden.

 

We gebruiken onderstaande situatie als fictief voorbeeld om het principe uit te leggen!

 

Regionaal geld heeft als belangrijk voordeel dat het (langer) blijft circuleren in de regio en daardoor de

regionale economie een extra impuls geeft. Er valt dus een economisch voordeel te behalen.

Ook is er een duurzaamheidsvoordeel. ‘Alternatief geld’ is namelijk, mits het zo is opgezet dat het zich niet leent

voor speculatie, duurzamer dan ‘gewoon’ geld. Dat is zo omdat ons huidige - op rente en speculatie gebaseerde

- geldsysteem groeidwang met zich meebrengt. Met alle schadelijke gevolgen als uitputting van hulpbronnen,

CO2-uitstoot, maatschappelijke disbalans, et cetera tot gevolg. Alternatief geld, opgezet als een zuiver ruilmiddel

en gebaseerd op echte waarden, heeft die kenmerken niet. Daarom is dat een duurzamer soort geld.

 

De voordelen voor de betrokken community zijn:

 

Er komt direct extra liquiditeit beschikbaar (omdat de ondernemer zijn goederen al kan betalen voordat hij een

behoorlijk volume aan producten kan leveren);

in tegenstelling tot euro’s blijven tijdelijke euro's circuleren binnen de reële economie (er lekt geen geld weg

naar de financiële markten). Daardoor versterken alle deelnemers elkaar in economische zin;

het betalen met een onderling ruilmiddel versterkt de onderlinge band.

 

Mensen en bedrijven worden zich er meer en meer van bewust dat we geen euro’s nodig hebben. Wat we wel

nodig hebben is elkaar. En dat regelen we graag met goed onderbouwde wederkerigheid. Hoe meer we met

‘ander geld’ zaken met elkaar gaan doen, des te meer ruimte er weer komt voor echte waarde(n).

Zo zijn we stap voor stap op weg naar een economie ‘van mens tot mens’.