Over ons

 

 

 

Dit is de site van Marknesse Duurzaam.

 

Bewonersinitatief

 

Marknesse Duurzaam is een werkgroep (ontstaan in 2012) van bewoners uit het eigen dorp.

Wij nemen zelf het initiatief om te werken aan een duurzame energievoorziening in Marknesse.

Dit doen wij vanuit de gedachte dat de overheid en het bedrijfsleven hier een beperkt aandeel in kunnen

en zullen leveren.

Door met dorpsgenoten samen te werken realiseren we kleinschalige, praktische oplossingen

in ons eigen dorp.

 

 

 

Energie en energiebesparing

 

Onze projecten leveren een bijdrage aan het tegengaan van verdere klimaatverandering en het

verminderen van onze afhankelijkheid van schaarse fossiele brandstoffen. Dit doen wij door een toename

van duurzaam geproduceerde energie in ons dorp te stimuleren en te ondersteunen en door te werken aan

praktische mogelijkheden om energie te besparen..

 

van links naar rechts:

Roel Guchelaar, Mendy Vinke,

Henk Timmerman, Hylke Hekkenberg,

Hubèr Buijsman